PrekoBare.com

Kanada produžava Post-Graduation Work Permit vize

Kanadska imigraciona služba je najavila nove olakšice za međunarodne studente. Najavljene izmene se tiču produžetka trajanja Post-Graduation Work Permit za sve studente kojima ove vize ističu tokom 2023. godine. Ova izmena se odnosi i na one kojima je ova viza već istekla, čak iako je prošlo više od 90 dana od isteka vize.

Post-Graduation Work vize su namenjene međunarodnim studentima koji u Kanadi završe stručne ili akademske studije na podobnim obrazovnim institucijama. Ova viza omogućava studentima da ostanu u Kanadi i dobiju pravo da rade puno radno vreme i na taj način omoguće sebi vredno radno iskustvo, ali i mogućnost da obezbede dugoročniji boravak u Kanadi.

Trajanje ove vize zavisi od trajanja programa i ove vize mogu trajati od 8 meseci do 3 godine. Novim izmenama PGWP će biti produžene za dodatnih 18 meseci.

Najvaljene izmene stupaju na snagu 6. aprila 2023. godine kada će imigraciona služba omogućiti online apliciranje za produžetak PGWP vize.

Produžetak PGWP vize je dobra pogodnost za međunarodne studente jer im omogućava duži boravak u Kanadi nakon završenih studija, što je može biti velika prednost za dalji razvoj karijere. Sa druge strane ove izmene olakšavaju i borbu sa manjkom radne snage sa kojom se Kanada suočava u post Kovid eri.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net