PrekoBare.com

Obavezna vakcinacija za ulazak u Ameriku

Nova pravila za ulazak u Sjedinjene Američke Države stupaju na snagu 8. novembra 2021. godine. Centar za kontrolu i prevenciju širenja zaraze je doneo odluku da će ulazak u SAD vazdušnim putem biti dozvoljen samo putnicima koju su potpuno vakcinisani vakcinama koje su priznate u Americi, kao i one koje se odobrene za hitnu upotrebu od strane Svetske zdravstvene organizacije. Novi propis se odnosi na sve putnike koji nisu državljani SAD-a i putuju preko neuseljeničkih viza.

Vakcine koje su priznaju su Janssen/Johnson & Johnson koja se prima u jednoj dozi; kao i Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm i Sinovac koje se primaju u dve doze.
Potpuna vakcinacija podrazumeva da je prošlo minimum 14 dana od primanja druge doze, odnosno prve doze kod vakcine Janssen/Johnson & Johnson.

Dokaz o potpunoj vakcinaciji je neophodan prilikom poletanja za SAD. Kao dokaz o vakcinaciji se koriste papirne ili digitalne potvrde koje izdaju ovlašćene instictucije. Potvrde moraju da sadrže ime i prezime, datum rođenja, naziv vakcine, kao i datum primanja svih doza.

Pored dokaza o potpunoj vakcinaciji, svi vakcinisani putnici su i dalje u obavezi da imaju negativan test ne stariji od 3 dana u trenutku poletanja ka SAD-u. Nevakcinisani putnici koji spadaju u izuzetak od pravila moraju imati negativan test koji nije stariji od jednog dana.

Izuzeci od novih prospisa su deca mlađa od 18 godina, lica koja iz medicinskih razloga ne mogu da se vakcinišu i putnici koji putuju iz izuzetno urgentnih razloga i vreme im ne dozvoljava da ispune uslov potpune vakcinacije.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net