PrekoBare.com

Iskoristi šansu za odlazak i studiranje u Kanadi

Sve veći broj studenta odlučuje da nastavi svoje obrazovanje u Kanadi i stekne visoko kvalitetno obrazovanje, priznatu diplomu i cenjene kvalifikacije koje su od velikog značaja za karijeru širom sveta. Kanada pored visokog standarda obrazovanja nudi i niz mogućnosti za sticanje praktičnog iskustva, bezbedno i tolerantno društvo, multikulturalnu sredinu i visok životni standard.

Pored ovoga Kanada ima da ponudi i jedinstvenu prirodu, neke od najlepših nacionalnih parkova na svetu, brojne turističke atrakcije i bogat kulturni i sportski život.

Nije ni čudo što Kanada postaje jedna od najpopularnijih destinacija i beleži sve veći broj međunarodnih studenata svake godine.

Opcije i uslovi studiranja u Kanadi

Kanada, kao i druge popularne studentske destinacije, nudi različite opcije i nivoe studija za međunarodne studente, sve u zavisnosti od želja i mogućnosti kandidata.

Kursevi engleskog i francuskog jezika su jedna od najfleksibilnijih opcija za studiranje u Kanadi, mogu trajati od četiri nedelje do godinu dana i počinju svakog ponedeljka u mesecu. Za ovu opciju studiranja ne postoje uslovi poput položenog međunarodnog testa jezika. Ova opcija studija je odlična prilika za sve koji žele da unaprede svoje znanje jezika za dalje studije ili karijeru i upoznaju se sa načinom života u Kanadi.

Stručni (VET) programi su kreirani tako da studenta osposobe za posao i ove studije su fokusirane na sticanje praktičnih veština i znanja. Postoje različiti nivoi ovih studija, uključujući i Co-Op studije koje podrazumevaju i plaćenu praksu u sklopu studija. Ovi programi mogu trajati od nekoliko meseci do četiri godine, a mogu predstavljati i korak na putu ka diplomi visokog obrazovanja. Po stepenu obrazovanja najsličniji su našim višim školama.

Osnovne akademske studije u Kanadi mogu trajati tri do četiri godine. Kanada nudi preko 15000 studijskih programa iz svih oblasti studiranja, na univerzitetima i pojedinim koledžima i institutima, a stečene diplome su svetski priznate.

Graduate i Postgraduate Certificate i Diploma su programi koji dolaze nakon osnovnih studija, ali se razlikuju od master studija po fokusu na praktične veštine i usavršavanje. Ova opcija je popularna među studentima koji žele da nadograde svoje znanje, steknu praktične veštine i znanja i usavrše se za karijeru, a takođe su i jeftinija opcija od master studija. Ovi progrmi mogu trajati od jednog do 4 semestra.

Master studije se u Kanadi nude na univerzitetima i traju od jedne do dve godine. Master diploma stečena u Kanadi je veoma cenjena širom sveta zbog kvaliteta i visokog standarda obrazovanja i programa koje Kanada nudi.

Doktorske studije su sinonim za kvalitet i visoki standard uslova studiranja. Kanada se ističe po visokim izdvajanjima za istraživački rad i projekte. Doktorske studije mogu trajati od tri do šest godina i jedan od uslova za upis je pronalazak mentora i predlog teme istraživanja.

“Generalni uslovi za upis na studije su položen međunarodno priznati test engleskog ili francuskog jezika i odgovarajući stepen prethodnog obrazovanja. Stepen obrazovanja i tražena ocena na testu engleskog zavise od opcije studiranja. Pre započinjanja procedure savetnici agencije Future Option proveravaju sve uslove upisa studijskog programa sa odabranom obrazovnom institucijom.” - Elena Simić, obrazovni agent za studiranje u inostranstvu

Kako izgleda nastava

Studije u Kanadi imaju fokus na sticanje korisnog znanja i veština, na interaktivno učenje, podsticanje na razmišljanje, razvijanje analitičkih veština i kritičkog mišljenja. Aktivnost se veoma ceni, kako tokom predavanja, tako i u grupnim projektima i vannastavnim aktivnostima. Neke opcije studiranja stavljaju veći fokus na praktično izvođenje nastave, neke na teorijsko, dok je kod nekih opcija istraživanje i pisanje radova fokus, u svakom slučaju ono što se ceni je inovativnost, aktivnost i preuzimanje inicijative.

Nastava se izvodi u grupama sa manjm brojem studenata, kako bi pažnja predavača mogla da se usmeri na pojedince i podsticanje njihovog razvoja i napretka.

Studenti imaju na raspolaganju izborne predmete i na taj način mogu da u određenoj meri prilagode program svojim preferencijama i potrebama.

Teaching

Studentska viza

Studentska viza (Study permit) za Kanadu je potrebna ukoliko želite da studirate program u Kanadi koji traje duže od 6 meseci.

Jedan od prvih uslova studentske vize je da ste upisani na program na podobnoj instituciji, odnosno na instituciji koja je Designed Learning Institution. Nakon uspešnog upisa student dobija potvrdu o upisu (Letter of Acceptance), dokument koji je neophodan za apliciranje za vizu.

Studentska viza spada u vize privremenog karaktera, pa je jedan od uslova za dobijanje vize da dokažete da planirate da ostanete privremeno u Kanadu i da su studije primarni cilj odlaska.

Takođe potrebno je da dokažete da imate dovoljno finansijskih sredstava, odnosno da prikažete finansijsku garanciju kojom možete da pokrijete prvih godinu dana studija i života u Kanadi, kao i troškove puta. Finansijsku garanciju može student lično da prikazuje, a može imati i sponzora u vidu roditelja ili drugog bliskog srodnika.

“Zahtevi imigracione službe Kanade u pogledu dobijanja studentske vize su rigorozni, pa je neophodno dobro planiranje još na početku procesa, kako bi svi uslovi mogli biti ispunjeni“ - Elena Simić, obrazovni agent za studiranje u inostranstvu

Za vizu se aplicira online putem zvaničnog sajta imigracione službe i potrebno je dati biometrijske podatke nakon apliciranja u najbližem ovlašćenom centru.

Mogućnost rada i zaposlenja

Studentska viza za Kanadu daje pravo studentima da rade tokom studija, pola radnog vremena odnosno do 20 sati nedeljno. Tokom raspusta i praznika studenti imaju pravo da rade puno radno vreme.

Partneri studenata koji idu zajedno u Kanadu, mogu u nekim slučajevima da apliciraju za Open Work Permit i dobiju mogućnost da rade full time.

Rad tokom studija je velika pogodnost studentske vize jer na ovaj način studenti mogu da olakšaju osnovne troškove života, a mogu i steći vredno radno iskustvo. Prosečna satnica u Kanadi isnosi oko 19CAD.

Druga pogodnost studiranja u Kanadi je mogućnost za ostanak i full time rad nakon studija preko Post-Graduation Work vize. Ukoliko studirate program koji traje duže od 9 meseci na podobnoj instituciji, imate pravo da aplicirate za ovu vizu i ostanete nakon studija i radite u Kanadi u periodu od 9 meseci do 3 godine. Period na koji možete da dobijete Post-Graduation Work vizu zavisi od dužine studija u Kanadi.

Život u Kanadi

Kanada se smatra jednom od najljubaznijih država i najmultikuturalnijih država na svetu sa velikim procentom migrantskog stanovništva. Život u takvom okruženju nudi mogućnosti za proznanstva sa ljudima iz svih delova sveta što može doneti mnoge pozitivne strane i poslovno i privatno. Kako je Kanada zvanično bilingvalna zemlja, ima prednost u odnosu na druge destinacije engleskog govornog područja, po brojnim mogućnostima i za ljude koji govore francuski jezik.

Kanada nudi i urbane gradove i manje i mirnije sredine, impresivne predele prirode, bogat društveni život i kulturni i sportski sadržaj. Kanadski gradovi se ističu po visokom standardu života, po kvalitetu javnih usluga, čistoći i po bezbednosti. Život u Kanadi tokom studija može zaista biti jedno ispunjeno i jedinstveno iskustvo.

 Life-in-Canada 

Smeštaj

Smeštaj tokom studija najviše zavisi od samog studenta, preferencija i mogućnosti, dok neki studenti imaju obezbeđen smeštaj kod rodbine ili prijatelja, drugi treba da odluče između opcija koje se nude.

Jedna od opcija je smeštaj u okviru kampusa, odnosno u studentskim domovima, što je dobra opcija za studente koji žele da iskuse studentski život u tom smislu, uštede na prevozu i ne brinu o pronalasku nekretnine i cimera. Troškovi ove opcije se kreću od 5,000CAD do 8,500CAD na godišnjem nivou.

Druga opcija je iznajmljivanje smeštaja, sobe, stana ili kuće, individualno ili sa cimerima. Ovo je popularna opcija za studente koji žele više slobode i za nju se odlučuju posle nekog vremena kada se upoznaju bolje sa okolinom i opcijama za iznajmljivanje. Prosečna mesečna stanarina se kreće od 954CAD do 2,318CAD i varira od grada, lokacije i opremljenosti nekretnine.

Jedna od jeftinijih opcija je Homestay, odnosno smeštaj u okviru porodice. Ova opcija je popularna među mlađim studentima koji nisu spremni za samostalni život i predstavlja opciju sa kojom se najbolje može upoznati kanadski način života. Mesečni trošak se kreće od 800CAD do 1500CAD.

Privremeni smeštaj poput hostela, Airbnb-a i Booking-a može biti početna opcija dok se ne pronađe rešenje za dugoročniji smeštaj.

Odakle početi?

Odluka da se upišu studije u inostranstvu je jedna od onih velikih životnih odluka koje zahtevaju ozbiljno razmišljanje, prikupljanje svih relevantnih informacija i ozbiljno i detaljno planiranje cele procedure.

Procedura upisa i apliciranja za studentsku vizu je kompleksna i zahteva veliku posvećenost u pripremi aplikacije i dokumenata. Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć u pripremi aplikacije možete se obratiti savetnicima agencije za studiranje u inostranstvu Future Option koji su zvanični predstavnici velikog broja obrazovnih institucija u Kanadi.

Možete zakazati besplatne konsultacije i informisati se o proceduri upisa i pripremanju aplikacije za studentsku vizu . Pre toga je potrebno da popunite upitnik za procenu profila u cilju što boljeg individualnog savetovanja.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net