PrekoBare.com

Odlazak na studije u Kanadu sa partnerom

Kanada je veoma popularna destinacija studiranja i svake godine privlači više od 600.000 međunarodnih studenata, što je pozicionira u top 5 zemalja za studiranje. Stabilna ekonomija, kvalitetno obrazovanje i odlični uslovi za studiranje, multikulturno društvo, englesko govorno područje, veliki broj poslovnih mogućnosti nakon studiranja kao i otvorenost zemlje ka novim stanovnicima su možda glavni razlozi zašto studenti biraju Kanadu kao destinaciju studiranja. 

Takođe jedna od ključnih prednosti je što Kanada omogućava studentima da dovedu svoje članove porodice i što su partneri kod određenih studija podobni da apliciraju za Open Work Permit, dozvolu za rad sa kojom partneri mogu da rade puno radno vreme u Kanadi. Ovo je ogromna prednost po kojoj Kanada prednjači ispred velikog broja zemalja. Mogućnost dovođenja članova porodice u toku studiranja, olakšava studentu period studiranja jer ne mora da bude odvojen od porodice, a to što partner može da radi puno radno vreme može značajno olakšati finansijske troškove u toku studiranja.

Na koji način i kada može partner da vam se pridruži u Kanadi?

Na osnovu vaše studentske vize partner može da ostvari pravo da duže boravi i radi u Kanadi isključivo preko Open Work Permit-a. Postoje uglavnom dva načina da partner ostvari ovo pravo:

Dodavanje partnera kao dodatnog člana porodice na aplikaciju za studentsku vizu

Ukoliko ne želite da se razdvajate i cilj vam je da partner bude sa vama u Kanadi od samog početka studija, možete ga dodati na vašu aplikaciju za studentsku vizu, tako što ćete ga navesti kao dodatnog člana porodice. Na ovaj način možete istovremeno da aplicirate za vašu studentsku vizu kao i za Open Work Permit partnera.

Imajte u vidu da postoji mogućnost da dodate partnera i nakon dobijanja studentske vize i dolaska u Kanadu.

Turistička viza kao put do Open Work Permit-a

Još jedna popularna opcija je da partner dođe u Kanadu preko turističke vize, nakon završetka procedure za vašu studentsku vizu i vašeg dolaska u Kanadu. U ovom slučaju partner prvenstveno aplicira za turističku vizu, a dalje nakon dolaska u Kanadu može da produži boravak i aplicira za Open Work Permit.

Koji način je bolji zavisi od velikog broja faktora, a pre svega od vaših planova, lične situacije, finansija, podobnosti za dobijanje studentske ili turističke vize i slično.

“Ne postoji jedinstveno pravilo koja opcija je bolja za studenta. Svakoj situaciji je potrebno pristupiti pojedinačno i razmotriti sve faktore da bismo došli do zaključka koja opcija je bolja i izvodljivija za studenta, što zbog ličnih planova i želja partnera, a što zbog njihovih situacija i podobnosti za turističku i/ili studentsku vizu” – agent Elena Simić

Koji su uslovi za dobijanje Open Work Permit-a za partnera?

Open Work Permit predstavlja dozvolu za rad koja omogućava stranom državljaninu da radi za bilo kog kanadskog poslodavca u određenom vremenskom periodu. Postoje različite osnove po kojima može da se aplicira za ovu dozvolu, a u ovom slučaju je to na osnovu studija i studentske vize studenta-partnera.

Uslovi za dobijanje Open Work Permit su:

  • Da je aplikant u braku ili da živi bar godinu dana u vanbračnoj zajednici sa partnerom koji upisuje studije u Kanadi
  • Da student upiše full time studije na državnoj obrazovnoj ustanovi u Kanadi ili na privatnoj kanadskoj obrazovnoj instituciji koja može legalno da dodeljuje bachelor, master ili PhD diplome prema provincijskom zakonu
  • Da aplikant dokaže da je finansijski stabilan
  • Da aplikant dokaže da je njegov/njen cilj privremeni boravak u Kanadi za vreme studija studenta
  • Da je aplikant osoba dobrog karaktera

Na koji način se aplicira za vizu?

Za vizu se aplicira online preko zvaničnog sajta imigracione službe Kanade. Ukoliko aplicirate za vizu istovremeno sa partnerom koji upisuje studije, za vizu možete da aplicirate preko jednog naloga i aplikacije za vizu.

Na koji period se izdaje Open Work Permit?

Dozvola se izdaje na isti period kao i studentska viza partnera, dakle za vreme trajanja studija partnera.

Koje su prednosti odlaska na studije sa partnerom?

Postoje brojne prednosti odlaskom na studije u Kanadu sa partnerom:

  • Najbitnija prednost je to što partneri nisu razdvojeni za vreme studiranja
  • Partner koji ne studira može da radi full time i time može značajno da olakša troškove za vreme studiranja i boravka u Kanadi
  • Partneri mogu zajedno da dobiju neprocenjivo životno iskustvo, upoznaju nove kulture i usavrše engleski jezik
  • Pored studenta koji može da radi part time u toku studiranja i partner može da stekne kanadsko radno iskustvo koje će obogatiti njegovu/njenu radnu biografiju
  • Kanada je zemlja koja pruža velike mogućnosti profesionalnog razvoja i rada, pa ukoliko vam je cilj dugoročniji boravak u Kanadi, imaćete veće šanse da ostanete u Kanadi uzimajući u vidu da je dovoljno da jedan od partnera pronađe opciju za rad i ostanak u zemlji

Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net