PrekoBare.com

Procedura za upis na studije u Kanadi

Upis na studije u Kanadi je proces koji nije baš jednostavan i možemo ga podeliti na nekoliko koraka. Kanadski obrazovni sistem se razlikuje od našeg u broju upisnih rokova u toku godine, uslova koje je potrebno da ispunite, opcija studiranja, itd.

U ovom tekstu objasnićemo detaljnije, korak po korak proceduru upisa.

1. Odabir studijskog programa i obrazovne institucije

Prvi korak u proceduri je svakako odabir odgovarajuće oblasti studiranja, a potom i pronalazak obrazovne institucije i idealnog studijskog programa.

Potrebno je pažljivo istražiti sve mogućnosti, jer Kanada nudi preko 20,000 studijskih programa na preko 200 obrazovnih institucija. Postoje različite opcije studiranja u Kanadi, od kurseva engleskog i francuskog jezika, preko stručnih programa, osnovnih i master studija, graduate i postgraduate sertifikata i diploma, pa sve do doktorskih studija.

Važno je da dobro istražite opcije studiranja jer se neki programi u Kanadi razlikuju u odnosu na programe sa naših prostora. Generealno, programi u Kanadi su usmereniji, a neke obrazovne institucije nude i dualne programe, koji kombinuju studije iz dve različite oblasti.

2. Pregled uslova za upis na studije u Kanadi

Kada odaberete studijski program i instituciju na kojoj biste studirali, sledeći korak je da proverite koje uslove je potrebno da ispunite kako biste se upisali na željene studije.

Generalno, za upis na kurseve engleskog i francuskog jezika ne postoje neki posebni uslovi, dok je jedan od osnovnih uslova za upis na sve ostale studijske nivoe položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog (IELTS, TOEFL, PTE, CAE) ili francuskog (DELF, DALF) jezika, sve u zavisnosti na kom jeziku biste želeli da studirate. Potrebna ocena na ovim testovima zavisi od nivoa studija koji upisujete i obrazovne institucije.

Obrazovne institucije obično imaju propisan zahtev koji prethodno stečeni nivo obrazovanja je potreban za upis na željeni studijski program.

Pored ovih osnovnih uslova, obrazovne institucije za određene studijske programe Vam mogu potražiti dokaze o prethodnom radnom iskustvu, CV, preporuke, portfolio, itd.

3. Pripremanje dokumentacije i slanje aplikacije za upis

Kada ustanovite da ispunjavate sve uslove za upis na željeni studijski program potrebno je pokrenuti proceduru upisa. Većina obrazovnih institucija ima online platforme preko kojih se šalje aplikacija za upis.
Generalno, potrebno je da im dostavite pasoš, dokaz o prethodnom stečenom obrazovanju i radnom iskustvu (ukoliko ga imate), a mogu Vam potražiti i CV, preporuke, itd.

Na nekim obrazovnim institucijama potrebno je platiti taksu za procesiranje upisa koja obicno se kreće od 50 do 150 CAD.

4. Dobijanje ponude i plaćanje školarine

Kada pošaljete upis, ukoliko ste zadovoljili kriterijume obrazovne institucije, dobićete ponudu od njih. Ponuda je u vidu pisma i dobijate je u elektronskom formatu. Sledeći korak je prihvatanje ponude i plaćanje depozita. Školarine se uglavnom plaćaju semestralno ili na tri rate, pa je depozit zapravo prva rata školarine, odnosno trećina ili polovina od iznosa godišnje školarine.

Kada prihvatite ponudu i platite školarinu, od obrazovne institucije dobićete Letter of Acceptance, odnosno potvrdu da ste upisani koja je neophodna prilikom apliciranja za studentsku vizu. možete aplicirati za studentsku vizu.

5. Apliciranje za studentsku vizu

Kada uspešno završite proceduru upisa na studije u Kanadi, jedino što vas deli od odlaska na studije je apliciranje za studentsku vizu. Za studentsku vizu možete da aplicirate online preko zvaničnog sajta imigracione službe Kanade ili da pošaljete dokumenta preko najbližijeg Visa Application Centre.

Brži i efikasniji način je da za vizu aplicirate online. U tom slučaju, potrebno je da otvorite nalog na zvaničnom sajtu imigracione službe Kanade, da popunite online aplikaciju, da priložite tražena dokumenta, kao i da platite taksu za obradu aplikacije.

Taksa za obradu aplikacije iznosi 150CAD, a pored ovog troška plaćate i taksu za davanje biometrijskih podataka u iznosu od 85CAD.

Kada aplicirate za vizu, dobićete zahtev za davanje biometrijskih podataka, što možete učiniti u najbližem Visa Application Centre. Kada jednom date podatke, oni važe narednih 10 godina.

Nakon davanja biometrijkih podataka aplikacija počinje da se procesira. Kada je procesiranje aplikacije u finalnoj fazi potrebno je da predate pasoš na viziranje. Pasoš takođe predajete u najbližem Visa Application Centre.

Stručna pomoć, savetovanje i upis na studije

Ukoliko vam je potrebna stučna pomoć za upis na studije i apliciranje za studentsku vizu, agencija za studiranje u inostranstvu Future Option i agent Elena Simić vam mogu pomoći.

U saradnji sa našim partnerskim obrazovnim institucijama, mi vam pružamo pomoć u vođenju cele procedure, od početnog savetovanja, preko odabira studijskog programa i škole, direktnog upisa pa sve do apliciranja za studentsku vizu za Kanadu.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net