PrekoBare.com

Proces upisa na studije u Americi

Amerika sa preko milion međunarodnih studenata je jedna od najpopularnijiih destinacija za studiranje u svetu, koja studentima nudi najsavremenije i najkvalitetnije studijske programe iz gotovo svih oblasti.

U Americi se nalazi preko 5,000 koledža i univerziteta, nude se različite opcije studiranja i nivoi studija, a studenti dobijaju brojne mogućnosti za sticanje praktičnog iskustva u toku i nakon studiranja.

Proces upisa i odlaska na studije u Americi zahteva pre svega dobro planiranje, istraživanje, odabir studijskog programa i obrazovne institucije i pripremanje dokumentacije za upis i studentsku vizu.

Ceo proces upisa se može podeliti na par koraka kroz koje prolazi student.

1. Korak - Istraživanje i odabir studijskih programa i obrazovne institucije

Amerika nudi veliki broj koledža i univerziteta, kao i širok spektar oblasti i nivoa studiranja. Da biste mogli da donesete odluku šta biste upisali, na kojoj instituciji, u kom gradu, potrebno je da pažljivo istražite opcije studiranja.

Nekoliko parametara vam može pomoći da usmerite pretragu i brže dođete do odgovarajućeg studijskog programa:

Određivanje tipa studija koji želite da upišete - U zavisnosti od prethodnog nivoa obrazovanja i interesovanja, možete za početak odrediti koji stepen studija vam najviše odgovara i u skladu sa time suziti pretragu studijskih programa na odeđeni nivo (stručni program, osnovne studije, master studije, itd.)

Preciziranje oblasti studiranja - U skladu sa stečenim obrazovanjem, radnim iskustvom, interesovanjem i daljim planovima, pretragu možete usmeriti ka određenoj studijskoj oblasti. Studijski programi u Americi mogu biti usmereniji na osnovu odabira Major-a, odnosno specijalizacije koji može usmeriti studije ka određenoj oblasti.

Destinacije studiranja - Još jedan od načina da preciznije definišete pretragu, jeste da prema ličnim afinitetima odredite da li ste zainteresovaniji da studirate u manjem ili većem američkom gradu, na zapadnoj ili istočnoj obali, u nekoj određenoj državi, itd.

Akreditovanost programa - Ovo je veoma bitan faktor koji internacionalni studenti, treba da imaju u vidu prilikom odabira odgovarajućeg studijskog programa. Akreditovanost programa je zaista od krucijanog značaja kada posle završenih studija krenete da tražite posao bilo to u Americi ili negde drugde na svetu. Akreditacija daje zvaničan kredibilitet vašoj diplomi, koja je samim tim i cenjenjija i priznatija u poslovnom svetu.

Kada suzite pretragu, izbor studijskih programa koji vam odgovaraju možete svesti na nekoliko i tada se možete posvetiti pripremanju upisa.

2. Korak - Upoznavanje sa uslovima upisa

Za upis na studije potrebno je da ispunite dva osnovna uslova:

  1. Akademski uslov - da imate potrebno prethodno obrazovanje, sve u zavisnoti od nivoa studija koje biste upisivali. Na primer za upis osnovnih studija potrebno je da imate završenu srednju školu, za upis master studija se traži posedovanje diplome četvorogodišnjih osnovnih studija i sl.
  2. Test engleskog jezika - sve opcije studiranja u Americi, osim pohađanja kursa engleskog jezika zahtevaju položen neki od međunarodno priznatih ispita engleskog jezika. Najpopularniji testovi su IELTS i TOEFL. Ocena na ovim testovima zavisi od stepena obrazovanja koje upisujete, ali i od oblasti studiranja. Međunarodno priznati testovi engleskog jezika važe uglavnom dve godine, pa je najbolje da organizujete polaganje testa pre pokretanje procesa upisa.

Sve u zavisnosti od stepena studija koje biste upisivali, ali i oblasti studiranja, univerziteti, odnosno koledži mogu tražiti položen neki od standardizovanih testova npr. SAT, ACT ukoliko osnovne studije ili GRE, GMAT, LSAT, MCAT i druge, sve u zavisnosti od oblasti studija ukoliko upisujete master studije, graduate certificate i diploma ili doktorske studije.

Pored ovih dokumenata, za upis se obično traži dokumentacija u vezi prethodnih studija, motivaciono pismo, CV, preporuke itd.

3. Korak - Planiranje finansijskih troškova

Školarine

Kada je studiranje u inostranstvu u pitanju, ono što svaki budući student treba pažljivo da isplanira jesu troškovi. Cene školarina u Americi razlikuju se od opcije studiranja, oblasti studiranja, kao od samih obrazovnih institucija.

Školarine na godišnjem nivou se kod osnovnih studija kreću od 5,000 USD na državnim “community” koledžima i od 12,000USD na univerzitetima, kod master studija i graduate certificate i diploma programa od 10,000 USD, a kod PhD studija od 11,000 USD. Na nekim privatnim i prestižnim univerzitetima, školarine mogu biti i preko 30,000 USD godišnje.

Cene kurseva engleskog jezika se kreću od 200 USD na nedeljnom nivou, sve u zavisnosti od vrste kursa, dužine trajanja kursa i institucije na kojoj se kurs pohađa.

Smeštaj

Internacionalni studentni mogu biti smešteni u okviru kampusa, u studentskim domovima ili van kampusa, gde mogu iznajmiti nekretninu sami ili sa cimerima.

Studenti u Americi se najčešće odlučuju za smeštaj u studentskim domovima na kampusu. Ovaj smeštaj se u Americi nazivaju dorms ili residence. Ovakav tip smeštaja može da bude naročito pogodan mlađim studentima koji upisuju osnovne studije, ali i ostalim studentima bar u toku prvog semestra dok se ne naviknu na novu sredinu. Smeštaj na kampusu uštedeće vam trošak za prevoz jer su studentski domovi u blizini škole, a i omogućiće vam da brže upoznate ostale studente i steknete nove prijatelje.

Troškovi smeštaja u studentskim domovima se kreću od 5,000USD za jednu akademsku godinu (9 meseci), dok se iznajmljivanje nekretnine kreće od 700 USD mesečno, sve u zavisnosti od lokacije, opremljenosti nekretnine i sl.

Stipendije za međunarodne studente

Školarine u Americi mogu biti visoke, ali ohrabrujuća i olakšavajuća okolnost jesu stipendije namenjene internacionalnim studetnima.

Postoji veliki broj stipendija koje nude same obrazovne institucije, vlada, različite organizacije i institucije povezane sa oblastima iz kojih upisujete studije, itd.

Stipendije koje dodeljuju obrazovne institucije mogu pokrivati deo troškova ili ceo iznos. Stipendije najčešće umanjenju školarine za određeni procenat (najčešće je to 20-50% godišnje školarine), ili pružaju finansijsku pomoć studentima za troškove života. Neke obrazovne institucije dodeljuju ograničen broj punih stipendija najboljim kandidatima ili studentima koji upisuju neki istraživački program, a postoje i sportske stipendije za studente koji su talentovani ili profesionalno se bave nekim sportom.

Najpoznatije stipendije koje daje vlada su: Fulbright Foreign Student Program (za akademske programe koji traju najmanje godinu dana iz svih oblasti osim medicine) i Hubert Humphrey Fellowship Program (za stručne programe u trajanju od najmanje 10 meseci).

Neke stipendje se odobravaju automatski, ukoliko je student primljen od strane obrazovne institucije, dok je za neke potrebno da student aplicira odvojeno i da dostavi prateću dokumentaciju kao npr. portfolio, esej, preporuke i sl.

4. Korak - Upis

Kada se odluče za studijski program i obrazovnu instituciju sledeći korak je slanje prijave i upisne dokumentacije.

Upis se obično šalje elektronskim putem, preko mejla ili onlajn platforme obrazovne institucije, sve u zavisnosti od principa poslovanja obrazovne institucije.

Neke obrazovne institucije mogu kasnije zatražiti da im se pošalju original transkripti ili uverenja o položenim ispitima sa prethodnih studija.

Proceduru upisa na američke obrazovne institucije, poželjno je započeti nekih 8 do 10 meseci pre početka studijskog programa.

5. Korak - Prihvatanje upisa

Ukoliko ste primljeni od strane obrazovne institucije, sledeći korak je plaćanje depozita (iznos zavisi od stepena studija, oblasti studiranja i institucije na kojoj biste studirali). Nakon toga dobićete dokument Form I-20, odnosno potvrdu o upisu koji je neophodan za apliciranje za vizu.

Postoje obrazovne institucije koje ne zahtevaju plaćanje depozita, tj. prvog dela školarine, sve dok ne dobijete pozitivan ishod vize, a neki čak dozvoljavaju plaćanje neposredno pre početka studija.

6. Korak - Apliciranje za studentsku vizu

Nakon završene procedure upisa, potrebno je da aplicirate za studentsku vizu.
Ukoliko upisujete kurs engleskog jezika ili akademske studije, aplicirate za F studentsku vizu. Ukoliko upisujete stručne programe ili neki drugi tip ne-akademskih studija, aplicirate za M studentsku vizu.

Aplikacija za studentsku vizu se podnosi online, popunjavanjem formulara DS-160, a zatim se ide na konzularni intervju koji je sastavni deo procesa apliciranja za vizu.

Da biste dobili studentsku vizu, potrebno je da dokažete da ste verodotsojan student i da je vaša namera studiranje i privremeni boravak u Americi u svrhu studiranja. Drugi uslov koji treba da zadovoljite je da dokažete da možete da se izdržavate i finansiski da pokrijete troškove studiranja i boravka u Americi. Obično se traži dokaz za prvih godinu dana studiranja.
Ishod aplikacije se saznaje na samom intervjuu, međutim nekada oficir može da zatraži dodatnu dokumentaciju, pa da se vaša aplikacija dodatno procesira.

7. Korak - Priprema za put

Ukoliko je viza odobrena sledeći korak je priprema za put. Najranije što možete ući u zemlju je 30 dana pre početka programa.

Pre puta potrebno je da organizujete smeštaj. Ukoliko želite da budete smešteni u studentskom domu, škola vam pomaže oko organizovanja smeštaja, što je olakšavajući faktor.

Imajte u vidu da odobrena studentska viza znači da možete da putujete u Ameriku, međutim oficir na aerodromu odlučuje o ulasku svakog putnika u zemlju. Zbog toga, prilikom putovanja student bi sa sobom trebalo da ponese slična dokumenta, koja je pripremao za vizu.

Studiranje u Americi može vam doneti jedinstveno životno iskustvo studiranja u inostranstvu, visoko kvalitetno obrazovanje, radmo iskustvo u industriji, prijateljstva za ceo život i, naravno, može vam otvoriti mnoge nove mogućnosti za dalju karijeru, poput različitih viza za rad i ostanak u Americi.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net