PrekoBare.com

Izmene kod studentske vize za Kanadu od početka 2024. godine

Vlada Kanade je 22. januara 2024. godine objavila odluku o promenama vezanim za studentsku vizu koja je izazvala veliku pažnju kako domaće, tako i inostrane javnosti. Kanada je oduvek bila privlačna studentima širom sveta i najavljene izmene mogu predstavljati veliki izazov onima koji su se odlučili da svoj akademski put nastave u ovoj zemlji.

Počevši od navedenog datuma, 22. januara Kanada je stopirala izdavanje studentskih viza za one koji žele da upišu osnovne studije, koledže ili dugoročne kurseve jezika. Svi oni koji imaju u planu da upišu master ili doktorske studije neometano mogu ući u proceduru apliciranja za studentsku vizu.

Potreban Province Attestation Letter (PAL) prilikom apliciranja za vizu

Ono što je najavljeno kao glavna promena je da će koledži i fakulteti biti u obavezi da studentima izdaju Province Attestation letter (PAL). To pismo će biti dokaz da i vlada provincije u kojoj se škola nalazi podržava dolazak stranih studenata.

Provincije i pokrajinske vlade su dobile predlog o broju studenata koji im je dodeljen, a trenutno se radi na tome da se ovaj predlog konkretizuje i da se, potom, tačno utvrđeni broj studenata dalje rasporedi po obrazovnim institucijama u svakoj regiji.

Neke provincije poput Kvebek, Britanska Kolumbija i Alberta su već krenuli da sprovode izdavanje PAL-ova, a rok da se ovaj proceš završi od strane svih provincija i obrazovnih institucija je 31. mart.

  • Izuzetci kada PAL neće biti potreban.
  • Učenicima osnovnih i srednjih škola,
  • Studentima koji su upisali master i doktorske studije,
  • Onima koji su upisali kratkoročne kurseve jezika na period do 6 meseci,
  • Gostujućim i studentima na razmeni,
  • Studentima koji su već u Kanadi i imaju odobrenu vizu,
  • Članovima porodice studenata koji su u Kanadi i koji poseduju studentsku vizu.

Radna prava partnera studenata koji studiraju na koledžima

Promena se odnosi na studente koji pohađaju državne koledže, a čiji su partneri do sada imali pravo na rad preko Open Work Permit-a. Vlada Kanade je u zvaničnom obaveštenju 22. januara navela da će u narednim nedeljama objaviti da otvorene radne dozvole (Open Work Permit) će biti dostupne samo za partnere studenata koji pohađaju master i doktorske studije kao i za studente koje pohađaju profesionalne studije iz oblasti prava i medicine.

Ovom najavom pogođeni su partneri studenata koji upisuju državne koledže, a koji su do sada mogli da rade neograničeno preko otvorene radne dozvole. Međutim, izmene su u ovom trenutku samo najavljene od strane Vlade, ali nije poznato kada će stupiti na snagu.

Radna prava studenata nakon diplomiranja

Od 15. februara 2024. godine trogodišnja Post-graduation Work Permit biće dostupna onim studentima koji su završili master programe u trajanju manjem od dve godine i koji zadovoljavaju sve druge uslove ove dozvole za rad.

Takođe od septembra 2024. godine studenti koji pohađaju studije koji se realizuju putem javno-privatnog partnerstva (PPP - Public to Private Partnership) neće biti podobni za Post-Graduation Work Permit. PPP - Public to Private Partnership se odnosi na državne koledže koji svoje programe nude na kampusu privatne institucije.

Možemo da zaključimo da će izmene najviše uticati na studente koji upisuju državne koledže i koji planiraju da u Kanadu tokom studija idu sa partnerom ili porodicom.

Takođe ovde su obuhvaćeni i budući studenti koji su planirali da upišu državni koledž, ali da same studije pohađaju na kampusu njihovih partnera koji su u privatnom vlasništvu. Ostali studenti ne bi trebalo da imaju bilo kakvu bojazan o svom budućem školovanju u ovoj zemlji.

Najavljene izmene se planiraju za naredne dve godine.

U pogledu PAL-ova najavljeno je da Vlada Kanade planira da smanji broj studenata iz određenih područja, ali po mišljenju obrazovnih institucija sa kojima sarađuje agencija Future Option najavljeni proces neće uticati na studente iz Evrope.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net