PrekoBare.com

Post-Graduation Work viza za Kanadu sa online studijama

Zabrana kretanja i ukidanje međunarodnog saobraćaja, prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19 značajno je uticala na mnoge procese, među kojima je i odlazak na studije u inostranstvo. Mnogobrojne obrazovne institucije su online studijama pronašle način da prevaziđu ove prepreke i omoguće velikom broju međunarodnih studenata da ostvare svoje ciljeve i započnu studije po planu. Međutim, započinjanje studija online može uticati na dalje planove, kao što je ostanak nakon studija, odnosno apliciranje za neku od viza koje to omogućavaju međunarodnim studentima, a čiji je uslov studiranje na kampusu škole.

Kanada je kao jedna od najpopularnijih destinacija za međunarodne studente, među prvim zemljama, odmah nakon uvođenja vanrednog stanja, napravila korak da se prilagodi situaciji i omogući studentima da započnu studije online bez posledica za dalje planove. U te planove spada i apliciranje za Post-Graduation Work vizu koja omogućava međunarodnim studentima da ostanu i rade full-time u Kanadi, određeni period nakon završenih studija.

Odluke kanadske vlade u korist međunarodnih studenata

Kanadska imigraciona služba je uvela određene promene koje se tiču uslova za apliciranje za Post-Graduation Work vizu, kako bi izašla studentima u susret u ovom periodu.

Suština novine koja je uvedena je to da će studenti koji su započeli svoje studije online u maju i predstojećem septembru, moći da se kvalifikuju za Post-Graduation Work vizu. Uslov koji je potrebno da ispune, kako bi se kvalifikovali je da imaju važeću studentsku vizu za Kanadu u trenutku početka programa.

Da bi ispunili uslov da apliciraju za Post-Graduation Work vizu, studenti mogu online da započnu studije van Kanade i da odslušaju najviše polovinu svog programa na taj način, ukoliko ne mogu ranije da dođu u Kanadu.

Važno je napomenuti da se period studija koji se odsluša online van Kanade, računa u period studiranja na osnovu koga se određuje validnost i dužina Post-Graduation Work vize.

Post-Graduation Work viza

Post Graduation Work viza je namenjena međunarodnim studentima da nakon svojih studija ostanu, žive i rade u Kanadi puno radno vreme. Studenti koji završe adekvatni studijski program u Kanadi, mogu dobiti Post-Graduation Work vizu na period od 9 meseci do 3 godine, sve u zavisnosti koliko dugo je trajao program koji su završili.

Vrednost Post-Graduation Work vize se ogleda u benefitima koje pruža. Radno iskustvo koje se stekne u Kanadi radom na ovoj vizi, omogućava vrednu prednost na tržištu rada, kako u Kanadi, tako i širom sveta. Druga prednost koju pruža Post-Graduation Work viza je to što omogućava studentima da se kvalifikuju za stalni boravak u Kanadi.

Pozitivne strane ove odluke za studente

Uvedene promene kojima se i studenti koji započnu studije online kvalifikuju za Post Graduate Work vizu, značajno olakšava ovaj neizvesni period za studente i donosi još neke pozitivne strane. Glavna prednost je to što studenti imaju opciju da započnu željene studije po planu, a da to ne utiče na dalje planove za ostanak u Kanadi.

Pored toga što ne moraju da pomeraju početak studija, kako ne bi izgubili pravo da apliciraju za Post-Graduation Work vizu, početak studija online može biti i značajna finansijska olakšica. Studenti koji započnu studije online iz svoje države, imaju uštedu po pitanju troškova života u Kanadi za period online studiranja, što može biti značajna ušteda, pogotovo za studente koji u Kanadi nemaju rodbinu ili prijatelje koji bi im pružili podršku i smeštaj.

Ova promena značajno olakšava život i planove studentima, koji zbog zatvaranja granica i ukidanja saobraćaja nisu u mogućnosti da stignu u Kanadu na vreme, kako bi započeli svoje studije. Promena koju je donela kanadska vlada takođe svedoči i o značaju koji međunarodni studenti imaju za Kanadu i odražava pozitivan stav i solidarnost u ovo vreme neizvesnosti.

Kanada postaje sve atraktivnija studentska destinacija i beleži sve veći rast broja međunarodnih studenata svake godine, koji žele da iskuse prednosti studiranja u Kanadi i sticanja kvalifikacija visokog kvaliteta. Pored prednosti koje studenti imaju od studiranja u Kanadi i sama država ima koristi od međunarodnih studenata za razvoj ekonomije, poslovnih mogućnosti, turizma i sl. što objašnjava otvoren i gostoprimljiv stav Kanade prema međunarodnih studentima.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net