PrekoBare.com

Online polaganje najpopularnijih testova engleskog jezika

Neizvesnost nastala usled pandemije virusa Covid-19 širom sveta značajno je uticala na sve sfere života pojedinaca. Situacija u kojoj je trećina svetske populacije primorana da ostane kod kuće je uticala na mnoge industrije da se prilagode situaciji i uspostave nove načine da nastave svoje poslovanje.

Položen međunarodno priznati test engleskog jezika je najčešće jedan od uslova da se upišu studije u inostranstvu i polaganje testa je jedan od prvih i značajnijih koraka u celoj proceduri upisa i odlaska na studije. Kako je odlazak na studije u inostranstvo odluka koja značajno menja život, učinjeni su napori da se u ovo neizvesno vreme smanji mogućnost da se ovi procesi stopiraju i onemoguće, a da se u isto vreme spreči mogućnost širenja virusa prilikom polaganja testa. Polaganje dva najpoznatija testa engleskog jezika TOEFL iBT i IELTS je prilagođeno trenutnoj situaciji uvođenjem online polaganja kao najefikasnijeg rešenja u datim okolnostima.

Koje su novine uvedene i kako izgleda polaganje testa?

TOEFL iBT Special Home Edition

Trenutno je moguće TOEFL iBT test polagati iz svog doma, putem ličnog kompjutera uz online nadzor preko sistema ProctorU. Važno je napomenuti da test nije promenjen odnosno da je isti kao i kada se polaže u ovlašćenom centru u pogledu sadržaja, formata, on-screen iskustva i ocenjivanja.
Da biste mogli da polažete TEOFL iBT od kuće potrebno je da ispunite određene tehničke uslove, a to je da imate instaliran Windows 7,8 ili 10 sistem na kompjuteru ili laptopu, Chrome ili Firefox pretraživač, instaliran ETS Test Browser za polaganje, kao i ProctorU sistem. Pored toga potrebno je da obezbedite povoljno i mirno okruženje u kojem možete polagati test bez uznemiravanja i da ispunite ostale zahteve u vezi prostora i dozvoljenih predmeta pri polaganju. Rezultati testa su dostupni u periodu od 6 do 10 dana od polaganja testa.
Studenti koji se prijavljuju za polaganje mogu da biraju vreme i datum polaganja među mnogim koji su trenutno otvoreni za jun 2020. godine, a za dalje će biti odlučeno naknadno u skladu sa razvojem situacije na globalnom nivou.

IELTS Indicator

Polaganje IELTS testa je trenutno suspendovano na lokacijama gde postoje zvanične mere zdravstva i državnih organa. Kako bi se omogućio nastavak procedura polaganja testova na ovim lokacijama, uveden je IELTS Indicator sistem za polaganje testa od kuće.

Putem IELTS Indicator sistema se procenjuje znanje engleskog jezika kandidata u sve četiri discipline u istom formatu testa kao kada se polaže lično u ovlašćenom centru. IELTS Indicator testovi su kreirani po istim visokim standardima, uz iste procedure ocenjivanja i sprovode ih zvanični IELTS ispitivači.
IELTS Indicator je online test koji se organizuje jednom nedeljno počevši od 22. aprila i za koji je neophodno da imate lični kompjuter i pouzdanu internet konekciju. U pitanju je uživo, online testiranje sa određenim vremenskim trajanjem gde se tri dela testa: slušanje, razumevanje i pisanje polažu odjednom, a četvrti deo – govor se organizuje putem video poziva par dana pre ili posle polaganja testa. Rezultati testa su dostupni nakon 7 dana.

Iako je uložen veliki napor da IELTS Indicator održi isti kvalitet testiranja kao i IELTS test, važno je napomenuti da rezultate IELTS Indicator testa ne prihvataju sve obrazovne institucije, pa se preporučuje da se proveri da li odabrana obrazovna institucija prihvata IELTS Indicator, pre nego što se pristupi polaganju ovog testa.

Takođe, važna je napomena da je na određenim lokacijama omogućeno lično polaganje IELTS testa uz mere predostrožnosti, a da se IELTS Indicator nudi na lokacijama gde to trenutno nije moguće. Kako se situacija menja, trebalo bi proveriti raspoložive termine i opcije pre prijave za polaganje.

Trenutne mere predstavljaju efikasno rešenje za izazove sa kojima se suočavamo na globalnom nivou. Sa uvođenjem online polaganja najpoznatijih testova engleskog jezika, studentima koji planiraju studiranje u inostranstvu, omogućeno je da se nesmetano pripremaju za svoje buduće studije kao i da pokrenu proces upisa na studije dok je vanredna situacija u svetu.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net