PrekoBare.com

Prednosti upisivanja community koledža u Americi

Amerika kao najpopularnija destinacija za međunarodne studente nosi reputaciju zemlje sa vrhunskim obrazovanjem, velikim brojem obrazovnih institucija i ogromnom ponudom programa. Iako je izbor opcija veliki, studiranje u Americi može biti skupo i veoma kompetitivno. Obrazovanje na community koledžima se izdvojilo kao sve popularnija opcija studiranja za međunarodne studente jer je povoljnije od studija na univerziteu i lakši su uslovi za upis.

Koledži nude stručno obrazovanje sa fokusom na sticanje upotrebljivog znanja i veština, ali i veliki broj akademskih oblasti. Na koledžima se nude Associate degrees koji traju 2 godine i za koje se odlučuju i oni studenti čiji je cilj da steknu vredno obrazovanje i diplomu koje će im otvoriti put ka tržištu rada, ali i oni kojima je cilj sticanje akademskog obrazovanja na univerzitetima. Mnogi koledži i univerziteti omogućavaju studentima da nakon završenih dvogodišnjih studija na koledžu, nastave svoje obrazovanje na univerzitetu i završe osnovne studije na lakši način.

U nastavku teksta izdvajamo glavne prednosti upisivanja community koledža u Americi.

Troškovi studija

Školarine na koledžima su znatno povoljnije i kreću se oko 10,000USD godišnje, dok školarine na univerzitetima mogu da dostignu i do 50,000USD godišnje. Za studente koji žele da steknu Bachelor diplomu, kroz pohađanje community koledža prve dve godine, ovo predstavlja mnogo jeftiniji način za sticanje diplome osnovnih akademskih studija, nego da su pohađali univerzitet tokom sve četiri godine.

Koledži se često finansiraju od strane federalnih i lokalnih poreza i donacija, pa to omogućava povoljnije školarine za studente. Osim školarina, koledži nude i smeštaj za studente po povoljnijim cenama.

Fleksibilna politika upisa

Procedura upisa na community koledže je znatno jednostavnija od upisa na univerzitete. Procedure variraju od institucije do institucije, međutim ono što je generalno slučaj je to da koledži imaju takozvani otvoreni pristup. Uslovi upisa su znatno olakšani, neke institucije ne traže polaganje standardizovanih testova , poput SAT, na nekim nije potrebno polagati međunarodno priznate testove engleksog jezika, već se nude i alternativni načini da se ispuni ovaj uslov.

Za studente koji ne ispune ovaj uslov u startu se nude kursevi engleskog jezika koji služe da studenti unaprede svoje znanje do nivoa koji im je neophodan za studije na ovom jeziku.

Manje grupe i interaktivna nastava

Koledži uglavnom imaju manje studenata od univerziteta i nude grupe znatno manjeg obima. Na nekim koledžima grupe mogu biti od 15 do 20 studenata, dok na početnim godinama univerziteta su to često predavanja koja stotine studenata sluša zajedno.

Manje grupe omogućavaju veću interakciju sa predavačima, što daje dodatnu vrednost studijama, jer studenti lakše mogu da se aktiviraju i nauče ono što ih interesuje. Pored toga profesori sa koledža ne moraju toliko da budu posvećeni sopstvenom akademskom radu i istraživanjima kao univerzitetski profesori, pa imaju i više vremena da se posvete studentima i predavanjima.

Mogućnost dodatnog OPT perioda prakse

Amerika međunarodnim studetima nudi mogućnost rada i sticanja radnog iskustva tokom i nakon studija, kroz prakse koje su poznate pod nazivom OPT. Međunardni studenti mogu van kampusa škole raditi samo kroz ove programe. Studenti imaju pravo na jedan program OPT prakse posle svakog završenog nivoa studija.

Upisivanjem community koledža i sticanjem Associate diplome studenti stiču pravo na program OPT prakse. Studenti koji nakon završenih studija nastave obrazovanje na univerzitetu i steknu Bachelor diplomu, nakon toga imaju pravo na još jedan program prakse, jer su stekli novu kvalifikaciju, dok studenti koji direktno upišu četvorogodinje studije na univerzitetu imaju pravo da praksu rade samo jednom.

Lakši način do Bachelor diplome

Sticanje Associate degree na community koledžu je za neke studente korak ka daljem cilju, a to je sticanje Bachelor diplome na univerzitetu. Osim što je ovo povoljniji način sticanja Bachelor diplome, ovo je i lakši način, jer studenti koji rade transfer na univerzitet lakše prolaze proceduru upisa od studenata koji direktno upisuju prvu godinu na univerzitetu.

Osnovne akademske studije u Americu su struktuirane tako da su prve 2 godine studije opšte, odnosno pohađaju se General Education programi, t.j. programi opšteg obrazovanja, a tek se od treće godine bira smer, odnosno major. Programi opšteg obrazovanja koji se nude u okviru Associate degree na koledžima po kvalitetu mogu da pariraju istim programima na univerzitetima, pa će studenti steći kvalitetno obrazovanje po nižim cenama.

Mogućnost sticanja vrednog iskustva

Programi koji se nude na community koledžima pretežno opremaju studente upotrebljivim znanjem i vrednim veštinama koje će im biti potrebne za dalju karijeru. Mnogi koledži imaju razvijene partnerske mreže sa poslodavcima koji žele direktno da zapošljavaju mlade diplomce. osim toga, razvijeniji odnosi sa profesorima mogu omogućiti lakši pronalazak posla nakon završenih studija.

Pohađanje community koledža u Americi je sve popularnija opcija međunarodnim studentima jer ovaj tip obrazovanja nudi brojne i značajne prednosti. Period studija na community koledžima omogućava upoznavanje velikog broja studenata, kako domaćih, tako i međunarodnih iz svih delova sveta i kreiranje vredne mreže poznanstava koja može biti značajna za budućnost. Za one koji imaju za cilj nastavak studija na univerzitetu, koledž nudi mogućnost boljeg upoznavanja sistema i upoznavanja studija na oba tipa institucija. 


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net