PrekoBare.com

Opcije studiranja za međunarodne studente u Americi

Sjedinjene Američke Države važe za najpopularniju obrazovnu destinaciju sa najvećim brojem međunarodnih studenata u svetu. Godišnje se na neki od mnogobrojnih studijskih programa u ovoj zemlji upiše preko milion inostranih studenata.

SAD ima jedan od najkvalitetnijih svetskih visokoobrazovnih sistema sa preko 4.000 državnih i privatnih koledža i univerziteta širom zemlje. Neke od tih ustanova nalaze se u samom vrhu svetskih rang lista po kvalitetu i mogućnostima koje pružaju. Uz vrhunsku tehnologiju i najsavremeniju opremu u nastavi, diplome i kvalifikacije koje steknete na studijama u Americi biće cenjene i priznate svuda u svetu.

Akademska godina počinje u septembru, a traje do kraja maja ili početka juna. Na većini univerziteta godina je podeljena u tri semestra – jesenji, prolećni i letnji. Glavni upisni rok je u septembru, mada ima i manji broj ustanova koje upisuju i u januaru ili junu, na početku drugog odnosno trećeg semestra. Zahtevi za upis se primaju nekoliko meseci pre početka školske godine.

Američki univerziteti su decentralizovani. To znači da svaka ustanova ima svoja posebna pravila, posebne uslove za upis, posebne mogućnosti koje pruža, pa i na to treba obratiti pažnju prilikom izbora studija.

Kurs engleskog jezika

Kurs engleskog jezika nudi veliki broj obrazovnih ustanova u Americi – privatni i državni koledži, univerziteti i druge škole.

Kursevi su veoma popularni među inostranim studentima jer su savršena opcija za one koji prilikom upisa na studije nisu ostvarili dovoljan broj bodova na obaveznom testu engleskog jezika. Programi su namenjeni i svima drugima koji žele da borave ili rade u SAD-u a nisu sigurni u svoje znanje engleskog.

Za ove studijske programe nisu vam potrebni nikakvi posebni uslovi prilikom upisa, a u zavisnosti od vaših potreba i ciljeva mogu da traju od dve nedelje do godinu dana.

Stručni programi (Vocational Training)

Stručni programi, popularno poznati i kao „trade schools“ ili “technical schools”, su intenzivni i praktični studijski programi namenjeni studentima koji žele da steknu profesionalno znanje i veštine neophodne za konkretna zanimanja u privredi, industriji, turizmu, ugostiteljstvu i slično. Ovi programi omogućuju svojim polaznicima da lakše dođu do posla i da napreduju u svojoj karijeri.

Stručni programi obično traju od dve do četiri godine i po stepenu obrazovanja dolaze nakon srednje škole. U ponudi su na tehničkim i tzv. community koledžima širom SAD-a, a kvalifikacije koje stičete završavanjem ovih programa su sertifikat i diploma.

Osnovne studije

U SAD-u postoje dve vrste programa za osnovne studije – dvogodišnji i četvorogodišnji program.

Dvogodišnje studije pružaju opšte obrazovanje sa akcentom na određenoj studijskog oblasti. Osmišljene su tako da studentima pruže lakši put ka zaposlenju ili dobar uvod u četvorogodišnje studije. Ovi programi su u ponudi na community koledžima, a kvalifikacije koje pohađanjem stičete su Associate degree.

Četvorogodišnje osnovne studije su u ponudi na preko dve hiljade univerziteta i svojim programima obuhvataju skoro sve naučne oblasti i discipline, osim medicine i prava. Za ove oblasti, na ovom nivou obrazovanja, kroz osnovne studije postoje pripremni kursevi, a same studijske oblasti izučavaju se na višem, profesionalnom nivou.

Upisom na osnovne studije u Americi kvalifikujete se za diplomu Bachelor's degree.

Master studije

Na ovom nivou obrazovanja potrebno je napraviti razliku između “graduate schools” i “professional schools”.

Graduate schools su univerziteti i studije koje nude klasične master programe vezane za sve one oblasti koje se izučavaju na nivou osnovnih studija. Ovi programi služe studentima da prodube znanje i veštine koje su stekli prethodnim školovanjem.

Professional schools su specijalizovane, profesionalne studije i ustanove na kojima se izučavaju oni programi koji nisu u ponudi na nivou osnovnih studija, kao što su pravo i medicina.

Američki univerziteti nude veliki broj raznovrsnih master programa kroz koje možete steći različite vrste master diploma. Ove studije uglavnom traju od dve do tri godine, a postoje i takvi programi koji traju jednu godinu.

Pojedini univerziteti nakon četvorogodišnjih osnovnih studija nude i kombinovane postdiplomske studije (master i doktorske), koje traju od 5 do 8 godina.

Doktorske studije

Doktorske studije su najviši stepen obrazovanja u Americi. Namenjene su studentima koji žele da rade na profesionalnim istraživačkim i fakultetskim pozicijama i da svojim idejama i istraživanjima pruže doprinos nauci.

Doktorskim studijama obuhvaćene su sve naučne oblasti i discipline. Programi traju od 4 do 6 godina, sastoje se od predavanja, ispita, istraživačkog rada, izrade i odbrane doktorske disertacije. Doktorske studije u Americi su poprilično konkurente i prilikom upisa studenti se procenjuju na sve dostupne načine.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net