PrekoBare.com

Putovanje u Kanadu sa kućnim ljubimcem

Putovanje u stranu zemlju sa kućnim ljubimcem predstavlja proces koji zahteva dobru informisanost i pripremu, kako bi se ispunili svi uslovi koje ta država propisuje. Putnici koji žele svoje ljubimce da povedu sa sobom u Kanadu treba dobro da se informišu oko pravila i procedure koje propisuje Kanadska agencija za inspekciju hrane – CFIA, kako bi bez problema svoje ljubimce poveli sa sobom.

Opšti propisi o ulasku životinja u Kanadu

Kanadska agencija za inspekciju hrane propisuje uslove pod kojima životinje mogu da uđu u Kanadu, koji zavise od brojnih faktora, a najpre od vrste životinje, svrhe ulaska, zdravstvenog stanja itd.

Kanada dozvoljava ulazak velikog broja životinjskih vrsta koje ljudi obično čuvaju kao kućne ljubimce, izuzetak su reptili poput kornjača, zmija, iguana i sl. koji se ne mogu uneti u Kanadu kao ljubimci.

Većina glodara poput hrčaka, miševa, činčila, morskog praseta mogu da se unesu u Kanadu bez posebne dozvole za ulazak i uverenja o zdravstvenom stanju, ali će životinje proći proveru na ulasku u Kanadu.

Ribe i druge vodene životinje mogu da se unesu u Kanadu, kao i ptice poput papagaja, međutim za ptice važi posebna procedura. Da bi ptica mogla da se unese u Kanadu, vlasnici moraju dobiti dozvolu o uvozu, moraju imati dokaz da je u njihovom vlasništvu minimum 90 dana pre puta i ove vrste moraju proći kroz obavezan karantin.

Zečevi takođe mogu da se unesu u Kanadu pod posebnim uslovima. Vlasnici zeca moraju pribaviti dozvolu za ulazak životinje najmanje 30 dana pre putovanja, osim toga moraju imati uverenje o zdravstvenom stanju i zečevi su jedna od retkih životinja koji prolaze kroz obavezan karantin. Osim kod zečeva i ptica, karantin za životinje koje se najčešće čuvaju kao kućni ljubimci se generalno propisuje samo u slučaju kada nisu ispunjeni svi uslovi za ulazak.

Psi i mačke predstavljaju vrste koje se najčešće gaje kao ljubimci i pravila za ulazak ovih životinja su isti. U Kanadu se mogu uneti samo pitome mačke i psi.

Pojedine provincije imaju ograničenja po pitanju rasa kojima se zabranjuje ulazak. Provincija Ontario zabranjuje ulazak i tranzit sledećim rasama: Američki staford terijer, Pit bul terijer, Američki pit bul terijer, Stafordski bul terijer i njihove ukrštene rase. Navedene rase su zabranjene i u gradovima Montreal i Vinipeg.

Propisi za ulazak pasa i mačaka u Kanadu

Zahtevi za ulazak ovih životinja se razlikuju u odnosu na uzrast životinje i svrhu putovanja. Kada govorimo o ulasku životinja u privatne svrhe, kao kućnih ljubimaca, sledeći su zahtevi:

Za ulazak pasa i mačaka mlađih od 3 meseca, Kanada zahteva dokaz o vlasništvu i dokaz o uzrastu životinje. Psi i mačke stariji od 3 meseca moraju imati važeći dokaz o vakcinaciji protiv besnila.

Svi domaći psi i mačke koji se u Kanadu unose kao ljubimci će proći kroz dodatne provere od strane Kanadske granične agencije - CBSA pri ulasku u Kanadu kako bi se proverilo da li su dokazi o vakcinaciji verodostojni i da li životinje odgovaraju opisu. Inspekcijom se takođe vizuelno proverava da li životinja pokazuje simptome bolesti ili povreda. U slučaju da se javi potreba za stručnim veterinarskim pregledom uključiće se CFIA.

Ukoliko pas ili mačka ne ispunjava uslove vakcinacije, vlasnik će dobiti zahtev da u roku od 2 nedelje vakciniše svog ljubimca i dostavi dokaz o tome CFIA.

Ukoliko se pas ili mačka ne mogu vakcinisati iz medicinskih razloga, CFIA može da razmotri slučaj i da dozvoli izuzetak. Da bi se dobio izuzetak potrebno je podneti zahtev, dostaviti dokumentaciju veterinara gde se dokazuje medicinski razlog i mora se dostaviti RNATT rezultat nastao najviše 6 meseci pre putovanja sa odgovarajućim vrednostima koje će omogućiti dobijanje izuzetka.

Ukoliko životinja generalno ne ispunjava uslov za ulazak u Kanadu, slučaj će se procesirati pojedinačno i doneće se odluka koja u najgorem slučaju može biti da se životinja deportuje iz Kanade, da se plate kazne, a može doći i do pravnih posledica.

Kako izgleda kompletna procedura

Kako se zahtevi ulaska razlikuju od vrste do vrste i koraci u proceduri zavise od toga šta je sve potrebno uraditi kako bi se za konkretnu životinju omogućio ulazak u Kanadu. Pored toga, posebnu pažnju treba obratiti na pravila za prevoz životinja koje imaju avio kompanije, a koje mogu odstupati od procedure uvoza životnja koje propisuje Kanada.

  • Mikročipovanje - Kanada ne zahteva da životinje koje se u Kanadu unose u privatne svrhe, odnosno kao kućni ljubimci imaju mikročip. Iako to nije zvanični zahtev savetuje se da sve životinje budu čipovane kako bi se mogle identifikovati u slučaju da se razdvoje od vlasnika ili izgube.
  • Dokaz o izvršenoj vakcinaciji protiv besnila - Dokaz o izvršenoj vakcinaciji protiv besnila je neophodan za ulazak određenih vrsta. Kanada zahteva dokaz o vakcinaciji u vidu potvrde o vakcinaciji ili EU pet pasoša. Oba dokumenta moraju biti izdata od strane ovlašćenog veterinara na engleskom ili francuskom jeziku. Od obaveznih informacija dokument mora da ima vizuelni opis životinje po kome se može identifikovati, uverenje o primljenoj vakcini, datumu vakcinacije, ime i serijski broj vakcine, kao i period do kog važi imunitet. Kanada ne zahteva titar test (Rabies neutralising antibody titre test – RNATT) osim u izuzetnom slučaju kada se traži izuzetak od zahteva za primljenu vakcinu.
  • Uverenje o zdravstvenom stanju životinje - Za pojedine vrste Kanada zahteva uverenje o opštem zdravstvenom stanju životinje koje izdaju veterinari i kojim se dokazuje dobro zdravstveno stanje koje će omogućiti životinji ulazak u Kanadu.
  • Odobrenje karantina - Za životinje kod kojih je karantin predviđen regularnom procedurom vlasnici moraju u napred organizovati prostor za izolaciju životinje. To je generalno prostor gde će i vlasnici boraviti, ali se te informacije moraju dostaviti ovlašćenim oficirima CFIA pre puta, kako bi se izvršila inspekcija i proverilo da li prostor ispunjava uslove za karantin. Ukoliko je sve u redu, oficiri će odobriti taj prostor i vlasnici mogu da nastave sa procedurom dobijanja dozvole za uvoz.
  • Dozvola za uvoz životinje - Za ovu dozvolu se aplicira online popunjavanjem odgovarajućeg formulara CFIA. Za životinje kod kojih je neophodno dobiti dozvolu za ulazak je potrebno aplicirati na vreme, najmanje 30 dana ranije.
  • Pregled pri ulasku u Kanadu - Većina životinja će pri ulasku u Kanadu proći kroz inspekciju koju sprovodi Kanadska granična agencija. Ovo je regularni deo procedure koji ima za cilj da se proveri dokumentacija, da li su ispunjeni svi uslovi za ulazak i da li životinja pokazuje znake bolesti ili povrede, odnosno da li je neophodno da se pošalje na stručni pregled. Taksa koja se plaća za redovnu proveru iznosi 30 CAD za prvu životinju i dodatnih 5 CAD za svaku sledeću.

Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net