PrekoBare.com

Turistička poseta Kanadi u toku pandemije COVID-19

Pandemija je ograničila ili otežala putovanje u veliki broj zemalja u svetu. Da bi zaštitio kanađane od širenja korona virusa, njihov premijer je najavio restrikcije koje ograničavaju putovanje u Kanadu.

Iako većina stranih državljana ne može putovati u Kanadu do daljeg, čak i ako imaju važeću turističku vizu ili elektronsko odobrenje za putovanje (Electronic Travel Authorization - eTA), Kanada je ipak omogućila putovanje određenim kategorijama turista.

Ko može da putuje u Kanadu?

Da biste bili podobni za putovanje u Kanadu potrebno je da ispunjavate neki od navedenih kriterijuma:

 1. Da ste blizak član porodice kanadskog državljanina ili osobe koja ima stalni boravak u Kanadi - Za bliske članove porodice smatraju se: supružnici, vanbračni partneri, maloletna deca i roditelji
 2. Da ste širi član porodice kanadskog državljanina ili osobe koja ima stalni boravak u Kanadi - Za šire članove porodice smatraju se: momak/devojka (da ste u vezi bar 12 meseci i da ste fizički proveli neko vreme zajedno), odrasla deca, unuci, brat/sestra, polubrat/polusestra, baka/deka

Posetioci koji putuju u Kanadu potrebno je da:

 • Imaju odobrenu turističku vizu ili eTA
 • Planiraju boravak u Kanadi duži od 15 dana
 • Imaju plan karantina koji pokazuje kako i gde će provesti karantin u trajanju od 14 dana kada stignu u Kanadu. Ovaj plan je obavezan.
 • Imaju dokaz o statusu osobe kod koje putuju u Kanadu (npr. kopija kanadskog pasoša) kao i dokaz o srodstvu sa tom osobom (npr. venčani list, izvod iz matične knjige rođenih i sl.)
 • Ukoliko su širi član porodice kanadskog državljanina ili osobe koja ima stalni boravak u Kanadi potrebno je da imaju pismeno ovlašćenje od strane imigracione službe Kanade (written authorization).

Aplikacija za pismeno ovlašćenje (written authorization)

Ukoliko ste širi član porodice kanadskog državljanina ili osobe koja ima stalni boravak u Kanadi potrebno je da aplicirate za pismeno ovlašćenje za putovanje u Kanadu, koje dalje odobrava imigraciona služba Kanade. Da biste aplicirali za pismeno ovlašćenje potrebno je da popunite poseban formular koji će biti potpisan sa vaše strane, kao i sa strane osobe kod koje putujete. Dalje osoba kod koje putujete potrebno je da overi formular u Kanadi i da vam pošalje kopiju.

Ukoliko niste aplicirali za turističku vizu formular možete dodati u sklopu aplikacije, pa će imigraciona služba Kanade istovremeno procesirati zahtev za turističku vizu, kao i zahtev za pismeno ovlašćenje. Ukoliko ste već podneli zahtev za vizu potrebno je da pošaljete mejl imigracionoj službi Kanade, kako biste ih obavestili o podacima vaše aplikacije, vašim ličnim podacima i u jednom mejlu prosledili prateću dokumentaciju o dokazu statusa osobe kod koje putujete u Kanadu, dokazu o srodstvu sa tom osobom kao i zahtevu za pismeno ovlašćenje overeno u Kanadi.

Bitne informacije prilikom putovanja u Kanadu

 • Prilikom ukrcavanja u avion biće potrebno da prođete zdravstveni pregled koji sprovode aviokompanije. Svakom ko pokazuje simptome neće biti dozvoljeno da se ukrca na let za Kanadu
 • Putnici kojima se traži pismeno ovlašćenje, potrebno je da nose sa sobom ovaj dokument prilikom putovanja
 • Potrebno je da nosite sa sobom dokaz o kanadskom statusu osobe kod koje putujete kao i dokaz o vašom srodstvu sa tom osobom
 • Biće potrebno da dokažete da ćete u Kanadi boraviti duže od 15 dana
 • Svi putnici koji putuju avionom potrebno je da prikažu negativan PCR test ne stariji od 72 sata
 • Morate da koristite aplikaciju ArriveCAN pre check in-a na aerodromu ili prelaska granice da biste predali svoje informacije o putovanju i kontaktima, planu karantina i samoproceni simptoma COVID-19. Ponesite sa sobom ArriveCAN potvrdu (elektronski ili papirni) kako biste po dolasku pokazali službenika granične službe
 • Prilikom ulaska u Kanadu bićete pregledani od strane službenika granične službe ili službenika za karantin radi procene simptoma na korona virus

Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net