PrekoBare.com

Work & Study u Kanadi

Work and Study programi u Kanadi su poslednjih godina, jedna najpopularnijih opcija studiranja i odlaska u Kanadu.

Ovi programi studentima omogućavaju sticanje sveobuhvatnog znanja u kombinaciji sa teorijom i praksom, i povezivanje sa kanadskim poslodavcima. Programi Work&Study Canada pružaju studentima šansu da steknu neprocenjivo akademsko i radno iskustvo, ali i da se upoznaju sa kanadskom kulturom i načinom života.

Work and Study Canada program

Work and Study programi (Co-Op programi) u Kanadi, predstavljaju studije koje su usmerene ka sticanju praktičnih veština i učenju kroz praksu. Program je sastavljen iz dva dela, teorijskog i praktičnog i koncipiran je tako da studenti prvo pohađaju teorijsku nastavu, najčešće u periodu od 6 ili 12 meseci, a nakon toga u istom tom trajanju rade u kanadskim kompanijama, kako bi stekli praktično iskustvo u oblasti koju su pohađali.

Work and Study programi se upisuju na nivou stručnih studija, koji po stepenu obrazovanja dolaze nakon završene srednje škole. Studijski programi se najčešće nude iz oblasti biznisa, menadžmenta, marketinga, ugostiteljstva, turizma, dizajna i sl. Početak programa je veoma fleksibilan i nudi se više puta tokom godine. Neke obrazovne institucije za određene Work and Study programe nude početak na mesečnom nivou.

Školarine se kreću od 7,000CAD i plaćaju se na rate. Visina školarine zavisi pre svega od dužine programa koji se upisuje, kao i od obrazovne institucije.

U toku trajanja teorijskog dela, studenti mogu da rade 20 sati nedeljno, a u toku praktičnog dela mogu da rade neograničeno, što je odlična prilika ne samo za sticanje kanadskog radnog iskustva i ostvarivanje kontakata u industriji, već i za pokrivanje životnih troškova u toku boravka u Kanadi.

Uslovi i procedura za upis

Da bi se student upisao na studije u Kanadi, potrebno je da ispuni određene uslove i uspešno prođe kroz kompletnu proceduru upisa.

Uslovi upisa

Za upis programa potrebno je da studenti ispunjavaju dva uslova:

 • Akademski uslov - Da bi se student prijavio na program, potrebno je da ima minimum završenu srednju školu. Studenti koji imaju završene osnovne studije ili neki drugi tip studija takođe mogu da se prijave za program.
 • Znanje engleskog jezika – Za upis studenti treba da poseduju položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog jezika. Najpopularniji testovi među našim studentima su IELTS i TOEFL. Obrazovne institucije obično traže prosečnu ocenu 5.0 na IELTS testu ili oko 64 bodova na TOEFL testu. Trenutno zbog pandemije škole prihvataju i Duolingo test, a neke od njih čak nude njihove interne (placement) testove engleskog jezika.

Procedura upisa

Proces upisa na Work and Study u Kanadi sastoji se od 3 koraka:

 1. Savetovanje i planiranje - Prvi korak je da se isplanira proces, da se napravi vremenski i finansijski plan i da se utvrdi kada student želi da započne studije, gde želi da studira, a zatim da se pronađu odgovarajuća institucija i program.
 2. Upis - Nakon utvrđenog plana potrebno je da se pripremi prijava za upis i zajedno sa pratećom dokumentacijom proslediti odabranoj obrazovnoj instituciji. Ukoliko je upis uspešan, obrazovna institucija izdaje studentu ponudu (Letter of Offer) ili potvrdu da je primljen na program. Kako bi se student zvanično upisao na studije potrebno je da prihvati ponudu i plati prvi deo školarine, nakon čega obrazovna institucija izdaje potvrda o upisu (Letter of Acceptance), document koji je neophodan za apliciranje za vizu.
 3. Pripremanje aplikacije i apliciranje za vizu - Finalni deo procedure je pripremanje aplikacije i apliciranje za studentsku vizu. Student treba da se ozbiljno posveti pripremi aplikacije za vizu i da pažljivo i detaljno pripremi potrebna dokumenta, a to zahteva da se dobro upozna sa samim uslovima vize. Aplikacija za vizu se podnosi online preko zvaničnog sajta imigracione službe Kanade, a po podnošenju aplikacije student mora lično otići u najbliži VAC centar da preda biometrijske podatke. Ukoliko je pozitivan ishod aplikacije, pasoš se šalje u nadležnu ambasadu na skrining i dobijanje nalepnice u pasošu.

Prednosti Work and Study programa

Kroz ovaj program, studenti će imati priliku da steknu veliki broj prednosti i znanja, koja im mogu pomoći u budućnosti.

 • Mogućnost sticanja praktičnih veština i upotrebljivog znanja
 • Studenti radeći tokom teorijskog i praktičnog dela mogu da pokriju troškove studiranja i života u Kanadi
 • Sticanje novih prijatelja i povezivanje sa kanadskim kompanijama
 • Odlična opcija da iskusite život u Kanadi i steknete nova znanja u struci
 • Neprocenjivo životno iskustvo
 • Nakon završetka programa možete da produžite ili promenite vizu iz Kanade

Upis na studije preko agencije

Future Option agencija za studiranje u inostranstvu, pomaže studentima da upišu studije, na preko 200 univerziteta i škola iz inostranstva sa kojima sarađuje.

Naša agencija je usko specijalizovana za upis studija u zemljama engleskog govornog područja i posedujemo znanje i iskustvo za vođenje kompletne procedure.

Naš zadatak je da kroz individualan pristup, svakom klijentu izađemo u susret i pružimo kvalitetnu uslugu, koja obuhvata savetovanje, pomoć pri izboru i upis odgovarajućeg studijskog programa, stručnu pripremu aplikacije za vizu za studiranje i podršku tokom i nakon studija.

Imamo višegodišnje iskustvo u pripremanju aplikacija za studentsku vizu, pa kroz naše vođenje i na osnovu naših stručnih saveta, pomažemo studentima da imaju dobro pripremljenu aplikaciju za vizu što je ključno za uspešno dobijanje studentske vize.

Partnerski univerziteti i koledži sa kojima sarađujemo, nude različite nivoe studija i programe studiranja i do sad smo uspešno vodili procedure i upisali veliki broj studenata na studije u inostranstvu, iz svih delova regiona Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.

Šta nudimo našim studentima

 • Detaljna procena i analiza situacije svakog studenta
 • Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija imigracione službe 
 • Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom studentu
 • Pomoć pri izboru donošenju odluke za akademsku i karijernu orientaciju
 • Stručna pomoć pri odabiru studijskog programa i obrazovne institucije
 • Upis na sve tipove studija u inostranstvu, od kursa jezika do stručnih i Work and Study programa, osnovnih i postdiplomskih studija
 • Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske vize za uz poštovanje dogovorenih rokova
 • Asistencija i pružanje podrške nakon dolaska u Kanadu

Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć oko upisa na program Work and Study Canada, pripreme dokumentacije i procedure za apliciranje za studentsku vizu za Kanadu, popunite upitnik i zakažite savetovanje sa našim savetnicima.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net