PrekoBare.com

Opcije studiranja za međunarodne studente u Kanadi

Kanada ima jedan od najkvalitetnijih obrazovnih sistema u svetu. Sa nekoliko desetina hiljada različitih studijskih programa i sa pola miliona međunarodnih studenata godišnje, svrstala se u jednu od najpoželjnijih obrazovnih destinacija u svetu.

Visokokvalitetan obrazovni sistem Kanade objedinjuje raznovrsne obrazovne ustanove – privatne i državne koledže, institute, politehničke škole i univerzitete – i nudi različite opcije studiranja.

Školska godina u Kanadi počinje u septembru i traje do aprila ili maja, ponegde i do juna. Glavni upisni rok je u septembru, a pojedine ustanove nude upis i u januaru, na početku drugog semestra. Akademska godina je sastavljena od dva semestra (jesenji i zimski), a u okviru nekih programa postoji i treći (letnji) semestar koji je obično vezan za praksu.

Kursevi engleskog i francuskog jezika

Engleski jezik je zvaničan u većini kanadskih pokrajina, a francuski samo u Kvebeku. U zavisnosti od željene destinacije u kojoj planirate svoj duži boravak radi studiranja, zaposlenja i slično, ovi kursevi su najbolja opcija za one koji nisu sigurni u svoje jezičko znanje. Ovi kursevi su idealna opcija i za one koji prilikom upisa studija ili zaposlenja u Kanadi nisu ostvarili potreban broj bodova na nekom od međunarodno priznatih jezičkih testova.

Postoje različite vrste i nivoi kurseva koje birate sami na osnovu ličnih potreba i ciljeva. Najpopularniji su osnovni nivo, akademski nivo, poslovni nivo, kao i kursevi namenjeni za pripremu za polaganje testova (IELTS, TOEFL, CAEL, DELF, DALF i sl.).

Ovo su jedini studijski programi koji ne zahtevaju posebne uslove prilikom upisa. Počinju svakog ponedeljka u godini, a u zavisnosti od vrste, mogu da traju od 4 nedelje do godinu dana. Za one do šest meseci potrebna je samo turistička viza, a za duže studentska viza.

Stručni programi

Stručni programi, poznatiji kao Vocational Training, su praktični studijski programi koji razvijaju profesionalne i praktične veštine studenata, pomažu im u bržem pronalaženju posla i podstiču njihov napredak u karijeri. Po nivou obrazovanja dolaze nakon srednje škole, a pre osnovnih studija, i u ponudi su uglavnom na koledžima, institutima i politehničkim školama.

Stručni programi su vezani za oblasti koje su od posebnog značaja za društvo i njegov svakodnevni život. Najpopularniji programi su u oblasti biznisa i menadžmenta, medicinske nege, računovodstva, informacionih tehnologija, dizajna, kulinarstva, mehanike, elektronike, turizma i sl.

Stručni programi mogu da traju od nekoliko meseci do 3 godine i, u zavisnosti od trajanja, nude nekoliko nivoa klasifikacija i stepena obrazovanja: Certificate, Diploma, Advanced Diploma i Co-op programi. Ovi programi razlikuju se od osnovnih studija i po tome što nude dosta praktične nastave, kao i praksu koja može biti i plaćena, a koju obezbeđuje škola.

Uslovi za upis su završena srednja škola i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika.

Osnovne studije

Kao prvi i osnovni stepen akademskog obrazovanja, osnovne studije su u ponudi na oko 100 privatnih i državnih univerziteta u Kanadi. Kroz 15.000 različitih studijskih programa obuhvaćene su sve naučne oblasti. Kvalifikacije koje stičete na jednom od kanadskih univerziteta, diplome, znanje i veštine, cenjene su svuda u svetu.

Osnovne studije u Kanadi traju od 3 do 4 godine i, u zavisnosti od toga, nude sledeće stepene obrazovanja: Bachelor’s degree i Bachelor’s with Honours. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova za engleski ili francuski jezik.

Graduate i Postgraduate Certificate i Diploma programi

Ovi studijski programi u Kanadi dolaze nakon osnovnih studija, i od master programa razlikuju se po tome što nude uskostručnu, praktičnu i profesionalnu obuku koja studentima na praktičan način produbljuje znanje stečeno na osnovnim studijama i pomaže im da lakše pronađu posao. Ovo je odlična opcija i za one studente koji žele da prošire svoje znanje na srodne studijske oblasti u cilju lakšeg zaposlenja ili napretka u postojećoj karijeri.

Graduate Certificate i Diploma su dodiplomske studije koje dolaze nakon osnovnih studija, dok Postgraduate Certificate i Diploma se smatraju za postdiplomske studije koji takođe mogu predstavljati uvod za upis Master studije.

Ovi programi traju od jedne do dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen jedan od međunarodnih testova za engleski ili francuski jezik.

Master studije

Privatni i državni univerziteti Kanade nude veliki broj master programa iz različitih naučnih oblasti. Ovi programi teoretski i praktično produbljuju znanje stečeno na osnovnim studijama i omogućavaju studentima da dublje zarone u istraživačku sferu svoje naučne oblasti.

U zavisnosti od studijske oblasti, master programi mogu da budu praktičnog ili istraživačkog tipa i traju od jedne do dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen jedan od međunarodno priznatih testova za engleski ili francuski hezik.

Doktorske studije

Kao najviši stepen obrazovanja u Kanadi, doktorske studije nude kvalifikacije, znanje i analitičke veštine koje su cenjene svuda u svetu. Kanada je zemlja koja godišnje izdvaja značajna novčana sredstva za istraživačke projekte i pritom studentima nudi visokokvalitetne uslove za istraživački rad – vrhunsku opremu i laboratorije opremljenje po najvišim standardima.

Ovim programima obuhvaćene su sve naučne discipline, a u zavisnosti od studijske oblasti doktorske studije traju od 3 do 6 godina. Uslovi za upis su završene master studije i položen jedan od međunarodnih testova za engleski ili francuski jezik. Za pojedine programe od potencijalnih studenata prilikom upisa može se tražiti i polaganje GMAT ili GRE testa, kao i predlog za istraživačku temu i preporuka mentora.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net