PrekoBare.com

Zašto je dobro pohađati kurseve jezika u Kanadi

Kanada je jedna od retkih država koja ima više od jednog zvaničnog jezika, što je čini atraktivnom destinacijom za sve koji žele da nauče ili unaprede ove jezike.

Zvanični jezici u Kanadi su engleski i francuski. Engleski jezik je najrasprostranjeniji jezik u većini provincija i teritorija. Francuski jezik se pretežno govori u provinciji Kvebek, međutim postoje značajne frankofone zajednice širom Kanade.

Kanada je jedna od najpopularnijih destinacija za međunarodne studente koja nudi različite opcije studiranja. Posebno je popularna za pohađanje kurseva engleskog i francuskog jezika na kojima se mogu naučiti i unaprediti znanja ovih jezika.

Prednosti pohađanja kurseva jezika u Kanadi

  • Kurs jezika kao prvi korak ka daljem upisivanju studija u Kanadi - Kurs engleskog ili francuskog jezika u Kanadi može biti odlična opcija ukoliko je cilj unaprediti znanje jezika kako bi se upisale studije u Kanadi čiji je uslov posedovanje odličnog znanja jezika i položen međunarodno priznati test jezika. Kurs jezika može biti dobra odluka da se ovaj period iskoristi za upoznavanje novog okruženja i prilagođavanje na život u novoj sredini za sve one koji u planu imaju da studiraju, rade ili žive u Kanadi.
  • Brže i efikasnije učenje jezika - Učenje stranog jezika u zemlji u kojoj je to maternji jezik je generalno velika prednost za efikasno usvajanje znanja. Učenje jezika u bilingvalnom okruženju, svakodnevni susret sa ljudima i komunikacija u takvom okruženju i dodir sa jedinstvenom kulturom i dualnim identitetom još značajnije doprinose uspešnom i efikasnom usvajanju znanja i unapređenju jezičkih veština, što je jedan od razloga zašto je Kanada jedna od najpopularnijih destinacija za učenje jezika.
  • Kvalitetno obrazovanje - Studiranje u Kanadi znači i sticanje kvalitetnog obrazovanja, na priznatim i poštovanim institucijama, u stimulativnom okruženju i od strane kvalifikovanih predavača. Visok standard i dobro struktuirani kursevi omogućavaju efikasno i kvalitetno učenje i usavršavanje.
  • Povoljnije cene kurseva engleskog jezika - Kursevi engleskog jezika su generalno povoljniji u Kanadi u odnosu na druge popularne destinacije za međunarodne studente (Amerika, Velika Britanija), a isto se odnosi i na troškove života u ovim državama.
  • Kanada kao stabilna i atraktivna destinacija - Kanada je jedna od zemalja sa najvećim stepenom kvaliteta života i smatra se jednom od najstabilnijih i najbezbednijih država. Kanada obiluje raznovrsnim prirodnim lepotama i brojnim atrakcijama koje čine boravak u njoj iskustvom koje se dešava jednom u životu.
  • Kanada je druga najveća država u kojoj se govori francuski jezik - Kanada je odličan izbor za studente koji žele da nauče ili unaprede znanje francuskog jezika u jedinstvenom okruženju. Dobro znanje francuskog jezika im može omogućiti studiranje ili karijeru ne samo u Kanadi ili Francuskoj već i u bilo kojoj drugoj frankofonoj zemlji na svetu.
  • Strani jezik kao prednost u karijeri - Kurs jezika može biti značajan i za napredak u karijeri i stvaranje novih prilika i mogućnosti za napredovanje u Kanadi, kod kuće ili u nekoj drugoj zemlji, kao i za stvaranje kompetitivne prednosti na tržištu rada.

Kanada je globalno poznata zbog raznolikosti svog multikuturalnog društva, impresivne prirode i visokog standarda obrazovanja. To su samo neki od razloga zašto je Kanada jedna od najpopularnijih destinacija među internacionalnim studentima za kurseve jezika i druge studijske programe. Kursevi stranih jezika u Kanadi su najbolji način da se nauči ili usavrši znanje engleskog i francuskog jezika i da se oseti ova jedinstvena država.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net